Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

X Sympozjum - ?Edukacja dla zrównoważonego rozwoju?

Sympozjum odbyło się w sobotę 27. września 2008 roku w Gimnazjum w Sułowie k / Milicza na Dolnym Śląsku. Tematem wiodącym konferencji było „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.

Sympozjum w obiektywie

Program Sympozjum

9.00 – 9.10 Uroczyste otwarcie - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie - Burmistrz Gminy Milicz

9.10 – 9.20 Impresje muzyczne, Patrycja Dobroszczyk, Aleksandra Dobroszczyk - Społeczne Ognisko Artystyczne „Mezzoforte” w Miliczu

Sesja plenarna - przewodnicząca sesji: Krystyna Gans

9.20 – 9.40 10 lat Sympozjum w Sułowie Krystyna Gans, SD PTCh, Stowarzyszenie EKOS

9.40 – 10.00 Edukacja na polskich wyższych uczelniach dla zrównoważonego rozwoju - prof. dr hab. Władysław Walkowiak, Politechnika Wrocławska

10.00 – 10.15 Badania fizykochemiczne wód Doliny Baryczy - Agata Kozołup, XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

10.15 – 10.30 Uroczyste otwarcie ogrodu dendrologicznego, wspólne zdjęcie

10.30 – 11.00 Przerwa (kawa, herbata)

11.00 – 11.15 Nowoczesne rozwiązania utylizacji odpadów elektronicznych - prof. dr hab. Włodzimierz Szczepaniak, Politechnika Wrocławska

11.15 – 11.25 Produkcja biogazu z płynnych odpadów organicznych - dr inż. Józef Cebula, Politechnika Wrocławska, PKE OD

11.25 – 11.35 Przerwa

11.35 – 11.50 Stan środowiska na Dolnym Śląsku - dr inż. Roman Śniady, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11.50 – 12.05 Szanse rozwoju turystyki w Dolinie Baryczy - Cezary Sierpiński, Stowarzyszenie Powiatów, Nadleśnictwo Milicz

12.05 – 12.15 Naruszanie bezpieczeństwa środowiskowego - Cezary Tajer, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

12.15 – 12.25 Przerwa

12.25 – 13.25 Sesja posterowa „Zagrożenia cywilizacyjne” - przewodnicząca: Krystyna Chmieleńska, Zbigniew Adamski, prezentacja 2-minutowa autorów posterów i zwiedzanie posterów, ocena i podsumowanie, rozdanie nagród i wyróżnień

13.30 – 14.00 Konferencja prasowa

12.30 – 14.00 Imprezy towarzyszące - przewodniczący sesji: Mirosława Baczkowska-Milian

 •     kącik profilaktyki zdrowotnej: badania przesiewowe w profilaktyce cukrzycy
 •     propozycje książek przyrodniczych i metodycznych dla nauczycieli
 •     zwiedzanie wystawy plakatów „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”
 •     zwiedzanie wystawy konkursowej „Zagrożenia cywilizacyjne”
 •     zwiedzanie wystawy plakatów projektu „Młody chemik eksperymentuje” realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
 •     zwiedzanie wystawy fotograficznej
 •     zwiedzanie wystawy Programu GLOBE
 •     prezentacja produktów regionalnych
 •     zwiedzanie wystawy Salos Avanti Sułów, ORION ULKS Sułów, ZSP Milicz, Direct Milicz, Nadleśnictwa Żmigród, SK PTTK, Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej
 •     prezentacja dorobku szkoły
 •     prezentacja „Moje hobby” Zdzisława Mareckiego
 •     zwiedzanie galerii „Gościli u nas”

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 17.00 Warsztaty edukacyjne w plenerze - przewodniczący sesji: Andrzej Romanowicz

15.00 Wyjazd autokarem na poszczególne ścieżki edukacyjne w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy.

 •     zaprzęgi konne „Wokół stawów” - C. Tajer, M. Korol
 •     ścieżka rowerowa „Szlakiem osobliwości przyrodniczych” - J. Stasiewicz, M. Bilski - (trasa ok. 15 km) rowery do dyspozycji uczestników
 •     ścieżka fotoprzyrodnicza „Fotosnajperzy Doliny Baryczy” - K. Laskowicz, G. Panek, K. Turkowska, J. Soborowski
 •     ścieżka piesza „Ogrody i zielone weekendy w Sułowie” - M. Mrozowicka, E. Wybierała
 •     ścieżka kajakowa „Świat wodny Doliny Baryczy czyli kajakiem po Młynówce” - A. Romanowicz, H. Jankowska
 •     ścieżka piesza „Miłośnicy ornitologii” - E. Ranoszek, A. Snażyk
 •     ścieżka piesza „Elementy Programu GLOBE” - R. Ziębikiewicz, A. Wiatrak, I. Kocel
 •     ścieżka piesza „Wypoczynek na stawach” - M. Parysek-Łaban, B. Piosik
 •     ścieżka piesza „Tropem zwierząt” - A. Zelenay
 •     ścieżka piesza „Historyczny Sułów” - T. Rasała, M. Niedbała

17.15 – 18.15 Degustacja żywności regionalnej

18.15 – 19.00 Podsumowanie Sympozjum - przewodnicząca sesji: Krystyna Gans

 •     multimedialna prezentacja X Sympozjum
 •     prezentacja specjalnego wydania gazety redakcji „LUZAK Gimnazjalista”
 •     prezentacja wyników ankiety
 •     rozdanie certyfikatów za postery
 •     rozdanie nagród dla młodzieży za konkursy

19.00 Zakończenie Sympozjum

19.30 Koncert dla uczestników konferencji i społeczności lokalnej - Chór Maksymilianum Wrocław - Dom Kultury w Sułowie