W związku z sytuacją epidemiologiczną, zaplanowany na dzień 7 i 21 marca 2020 Finał XIII Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” ZOSTAJE ODWOŁANY!

 


opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

STOWARZYSZENIE EKOS Partnerem Politechniki Wrocławskiej w realizacji projektu „Młody Chemik Eksperymentuje na PWr"

STOWARZYSZENIE EKOS Partnerem Politechniki Wrocławskiej w realizacji projektu „Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów" POWR. 03.01.00-00-U008/17-00

Projekt „Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020.

Czytaj więcej...