Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

W Sułowie posadzono drzewo pamięci – Dąb Niepodległości dla Kresowiaków

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Parku im. Tadeusza Suchorowskiego w Sułowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie, tj. symboliczne posadzenie drzewa pamięci – Dębu Niepodległości dla Kresowiaków.

dsc04669Uroczystość odbyła się w dwóch odsłonach. W pierwszej części, na terenie Parku im. Tadeusza Suchorowskiego, w obecności władz Gminy, Powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i zaproszonych gości, posadzono „Dąb Niepodległości dla Kresowiaków” oraz odsłonięto pamiątkowy kamień wraz z tablicą, upamiętniające przyjazd ludności z Kresów Wschodnich do Doliny Baryczy.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Sułowie. Krystyna Piosik, wiceprezes Stowarzyszenia EKOS, powitała gości, którzy przyjęli zaproszenie i swoją obecnością zaszczycili uroczyste spotkanie kresowiaków. Obecni byli: Burmistrz Gminy Milicz – Piotr Lech, Starosta Powiatu Milickiego – Grzegorz Duda, wiceburmistrz Gminy Milicz – Łukasz Rokita, wicestarosta Powiatu Milickiego – Sławomir Strzelecki, Sołtys Sułowa – Mariola Góral, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i południowo-wschodnich Kresów – Michał Folmer, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sułowa – Mirosław Niedbała, Prezes LKS Barycz-Sułów – Andrzej Mastalerz, Radni Gminy Milicz: Edmund Bienkiewicz, Stanisław Kuśnierz, Katarzyna Makowiecka i Jadwiga Janczura, zastępca Nadleśniczego Leśnictwa w Miliczu Tomasz Kowalski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie – Wiesław Mulik, proboszcz parafii w Sułowie – ks. Józef Mokrzycki oraz osoby o korzeniach kresowych i mieszkańcy Sułowa.

 

W swoim wystąpieniu o historii mieszkańców – niegdyś Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, a współcześnie Doliny Baryczy – Krystyna Gans, Prezes Stowarzyszenia EKOS, podkreślała, że ludziom, którzy z powodu i w obronie swej polskiej tożsamości przeżyli w przeszłości piekło, należy się szczególny hołd. Dlatego też Stowarzyszenie EKOS postanowiło uhonorować ich patriotyczną postawę, niezłomność w zachowaniu godności człowieka, kultywowanie polskości i krzewienia wiary poprzez posadzenia w Parku im. Tadeusza Suchorowskiego – nauczyciela z Kresów – symbolicznego drzewa pamięci – „Dębu Niepodległości dla Kresowiaków”.

Dąb ten powinien być znakiem pamięci o historii i tożsamości oraz wymiernej pracy na rzecz wspólnego dobra, a także wysiłków podejmowanych przeciwko dwóm wielkim współczesnym niebezpieczeństwom – zapomnieniu i zniekształceniu.

Gospodarz Sułowa – Sołtys Mariola Góral pomimo faktu, iż jak sama przyznaje, jej rodzina nie pochodzi z Kresów, to wychodząc za mąż za potomka Kresowian, przejęła od teściowej wszystkie przekazywane tradycje z Kresów. Zadeklarowała ona, że będzie pielęgnować to drzewo i dołoży starań, aby pamięć o tych wydarzeniach nie zaginęła, lecz trwała w młodych pokoleniach.

Losy swoich bliskich ze wzruszeniem wspominał także Burmistrz Milicza – Piotr Lech, którego rodzice pochodzą z Kresów. Przedstawił on swój wkład w odkrywanie i propagowanie historii oraz udział w Ogólnopolskiej Akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, w ramach której porządkowane są polskie nekropolie leżące na terenie ówczesnych Kresów. Swoje wrażenia z pobytu na cmentarzach Ukrainy, w formie prezentacji i ustnych wystąpień, przedstawili także młodzi wolontariusze. Uczestnikom uroczystości zaprezentowano również film dokumentalny „Spotkania na cmentarzach” zarejestrowany podczas pobytu w ramach tej akcji na Ukrainie.

Niezwykłym elementem programu uroczystości były wzruszające „Śpiewy Kresowe” w wykonaniu artystki operowej Jadwigi Stępień, przy akompaniamencie Grzegorza Kuśnierza. Pani Jadwiga, miliczanka o kresowych korzeniach, wspominała swoje pełne emocji odwiedziny w rodzinnych okolicach Nowogródka. Swoim nostalgicznym głosem wprowadziła ona ciepły, serdeczny klimat rodzinnego spotkania kresowiaków, co zebrani nagrodzili owacją na stojąco.

Na zakończenie spotkania, w uznaniu starań i działań podejmowanych na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych i wspólnej lepszej przyszłości, Burmistrz gminy Milicz oraz Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia EKOS wręczyli symboliczne róże: Katarzynie Góral – najstarszej mieszkance Sułowa, pochodzącej z miejscowości Bar, a która przyjechała na te tereny w 1945 roku jednym z pierwszych transportów; Ewie Wojewódzkiej i Marcelinie Chylińskiej, wolontariuszkom akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” i uczennicom Szkoły Podstawowej nr2 w Miliczu, Bożenie Lech – wolontariuszce, realizatorce filmu z akcji „Mogiłę pradziada………” w roku 2018 oraz Annie Tyczyńskiej – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Sułowie.

Inicjatorem przedsięwzięcia upamiętnienia historii lokalnej społeczności, w postaci posadzenia „Dębu Niepodległości dla Kresowiaków”, było Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS z siedzibą w Sułowie. Przy organizacji uroczystości współpracowali i wsparcia udzielili: Sołtys Sułowa, Dom Kultury w Sułowie, Firma kamieniarska Winniccy, Gmina Milicz, Starostwo Powiatowe w Miliczu Nadleśnictwo Milicz, Salezjańska Organizacja Salos Avanti Sułów.

Krystyna Gans
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

Wydarzenie w obiektywie