Warsztaty edukacyjne „Spotkanie z promieniotwórczością” w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka – maj 2018

W dniach 15 – 16 maja 2018 dolnośląscy gimnazjaliści i licealiści – uczestnicy realizowanego przez Stowarzyszenie EKOS w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej projektu Młody Chemik Eksperymentuje – wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Spotkanie z promieniotwórczością” zorganizowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Otwocka.

 

mms img6226918975561569586

W warsztatach uczestniczyło łącznie 43 uczniów i 5 opiekunów – nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych oraz pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Wysłuchano dwóch wykładów dotyczących aktualnych problemów związanych między innymi z energetyką jądrową oraz zagrożeń i skutków promieniowania. Słuchacze mieli możliwość bezpośrednio zadawania pytań ekspertom; największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady prof. Ewy Drosde. Uczniowie zwiedzili również Laboratorium Dozymetryczne, w którym dokonuje się pomiarów napromieniowania i Laboratorium Badań Materiałowych oraz makietę elektrowni atomowej w Żarnowcu. Podczas warsztatów dyskutowano nad promieniotwórczością w życiu codziennym oraz sposobami zabezpieczenia przed jej negatywnym oddziaływaniem. Omawiano również nowe rozwiązania technologiczne mające na celu pozyskiwanie nowych źródeł energii.

O słuchaczach projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” pracownicy NCBJ wyrażali się z uznaniem, akcentując wysoki poziom ich wiedzy oraz aktywność w dyskusji i podczas zajęć.

Cennym doświadczeniem okazał się fakt, iż dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież mogła zapoznać się z realnymi problemami energetyki jądrowej i nie tylko oraz przekonać się, na ile wiarygodny jest lansowany w niektórych mediach mit na temat problematyki jądrowej tzw radiofobia, która ogranicza rozwój wielu cywilnych technologii radiacyjnych.