opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Jubileuszowy X Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”

kghm

IMG 0195 mW dniach 4 i 18 marca 2017r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbył się Finał X Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje’. Tematem wiodącym Konkursu były „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”.

Organizatorem Konkursu był Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie EKOS przy współpracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego we Wrocławiu.

W pierwszym etapie, w którym uczestniczyło 137 uczniów z 36 szkół Dolnego Śląska i Wrocławia rozwiązywano zadania teoretyczne z podstaw chemii nieorganicznej. Do drugiego etapu zakwalifikowano 20 uczestników, którzy wykonywali zadania laboratoryjne.

 

Konkurs objęty został patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z okazji obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Organizatorzy w programach różnych etapów konkursu, także w zadaniach, akcentowali dorobek i osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie. Tradycyjnie podczas konkursu dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości przygotowano specjalistyczne wykłady tj. "Jasna i ciemna strona laserowej mocy” – wykład przygotowany i wygłoszony przez panią prof. Kazimierę Annę Wilk z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz wykład „Czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej?” zaprezentowany przez prof. Kazimierza Grabasa z Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

W czasie gdy uczniowie rozwiązywali zadania nauczyciele uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych podczas, których dr inż. Katarzyna Grudniewska z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej przedstawiła wykład pt „Promieniowanie jonizujące – źródła i wpływ oraz zastosowanie materiałów promieniotwórczych”.

Laureatami X edycji Konkursu Młody Chemik Eksperymentuje zostali:

 • I miejsce Mateusz Milewski z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Bogatyni;
  Opiekun: mgr Dorota Czarnecka
 • II miejsce Jakub Czarny z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu;
  Opiekun: mgr Joanna Rząsa-Piątek
 • III miejsce Witold Walkowiak z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu;
  Opiekun: mgr Joanna Rząsa-Piątek

Nagrody główne dla laureatów ufundował Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Ożyhar. Były to:

 • Laptop LENOVO dla laureata I miejsca
 • Tablet LENOVO dla laureata II miejsca
 • Czytnik multimedialny dla laureata III miejsca

Nagrodę specjalną dla najlepszego Finalisty z Regionu Dolnego Śląska otrzymała Julia Chabza z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy, której opiekunem jest pani mgr Jolanta Tas. Nagrodę ufundowała Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi pani prof. Jadwiga Sołoducho.

Laureaci i Finaliści otrzymali zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty punkty rekrutacyjne, które będą uwzględniane podczas ubiegania się kandydatów o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowo każdy laureat i finalista otrzymał koszulkę z logo Politechniki Wrocławskiej, powerbank, pendrive oraz inne upominki. Nagrody dodatkowe ufundowali: Dział Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Biuro Promocji Urzędu miasta Wrocławia, Firma TORF CORPORATION marka TOŁPA, Sekcja Dydaktyczna wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenie EKOS.

Wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Młody Chemik Eksperymentuje” był okazją dla uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminatorami zewnętrznymi w warunkach akademickich, poznania dorobku naukowego polskiej noblistki oraz promocji Politechniki Wrocławskiej.

Krystyna Gans

Konkurs w obiektywie

Dzień I - 4 marca 2017 r. - część teoretyczna Konkursu

Dzień II - 18 marca 2017r. - część teoretyczna Konkursu

Rozdanie nagród i prezentacje