opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Wyniki X Regionalnego Konkursu Chemicznego - „Młody Chemik Eksperymentuje”

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie "Ekos" przy współudziale Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej zorganizowało poraz dziesiąty Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje".

Laureatami tej edycji Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” zostali:

  • I miejsce Mateusz Milewski z Publiczne Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika, w Bogatyni. Opiekun: mgr Dorota Czarnecka
  • II miejsce Jakub Czarny z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu. Opiekun: mgr Joanna Rząsa-Piątek
  • III miejsce Witold Walkowiak z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu. Opiekun: mgr Joanna Rząsa-Piątek

Nagrody główne dla laureatów ufundował Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, były to:

  • Laptop LENOVO dla laureata I miejsca
  • Tablet LENOVO dla laureata II miejsca
  • Czytnik multimedialny dla laureata III miejsc

Dodatkowo każdy laureat i finalista otrzymał koszulkę z logo Politechniki Wrocławskiej, powerbank, pendrive oraz inne upominki.

Laureaci i finaliści otrzymali zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty punkty rekrutacyjne, które będą uwzględniane podczas ubiegania się kandydatów o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrodę specjalną dla najlepszego Finalisty z Regionu Dolnego Śląska otrzymała Julia Chabza z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy, której opiekunem jest pani mgr Jolanta Tas. Nagrodę ufundowała Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi pani prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho.

Wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Młody Chemik Eksperymentuje” był okazją dla uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminatorami zewnętrznymi w warunkach akademickich.

Szczogółowe informacje o X edycji Konkursu