opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Dolnośląscy gimnazjaliści eksperymentują ? podsumowanie IX Regionalnego Konkursu Chemicznego ?Młody Chemik Eksperymentuje? na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

RKCh 2016 KM 012Tradycyjnie w marcu, w dniach 5 i 19 marca 2016 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbył się IX Regionalny Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Tematem wiodącym Konkursu były „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”. Głównymi organizatorami Konkursu byli:

 • Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej pod patronatem dziekana Wydziału prof. Andrzeja Trochimczuka
 • Sekcja Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział Wrocławski
 • Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

W skład komitetu organizacyjnego weszli:

 • Przewodniczący – prof. Piotr Drożdżewski, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego
 • z-ca Przewodniczącego – dr hab. inż. Tomasz Chmielewski z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego
 • sekretarz – mgr Krystyna Gans przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział Wrocławski i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
 • oraz członkowie: dr Krystyna Chmieleńska (UWr), dr Mariola Kuczer (UWr), dr inż. Iwona Rutkowska (PWr), dr inż. Ryszard Gabryś (PWr), mgr inż. Zbigniew Adamski (PWr), dr inż. Katarzyna Sobianowska (PWr), mgr inż. Krystyna Piosik (EKOS), mgr inż. Dorota Gans (EKOS), mgr inż. Kamila Marcola (PWr)

IX Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” to konkurs przedmiotowy, integrujący wiedzę chemiczną z innymi przedmiotami przyrodniczymi. Jest on skierowany do uczniów gimnazjów Regionu Dolnośląskiego i Wrocławia. Konkurs ma na celu rozbudzanie zainteresowania uczniów chemią, pogłębianie wiedzy chemicznej oraz doskonalenie umiejętności poznawczych. Służy wymianie doświadczeń, poglądów między nauczycielami i uczniami i może w przyszłości wskazać płaszczyzny współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami gimnazjalnymi. Dzisiejsi uczniowie to przecież przyszli studenci.

Wstępny etap Konkursu przeprowadzono w gimnazjach, każda ze szkół mogła zgłosić do Konkursu dowolną liczbę reprezentantów. W finale na Politechnice Wrocławskiej uczestniczyło 167 uczniów pod opieką 38 nauczycieli z 36 gimnazjów Wrocławia i Regionu Dolnośląskiego. Młodzi chemicy sprawdzali swoje umiejętności w dwóch etapach:

I. etap – test pisemny z wiedzy ogólnej w zakresie przedmiotów przyrodniczych

II. Etap – test laboratoryjny sprawdzający umiejętności praktyczne z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej

W trakcie I. etapu w dniu 5 marca 2016, po oficjalnym otwarciu Konkursu przez Dziekana Wydziału Chemicznego, wykład pt. „Ścieżki młodego naukowca – jak osiągnąć marzenie już dziś ?”dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości wygłosił inż. Mikołaj Janicki z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, absolwent innowacyjnego projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Podczas rozwiązywania przez uczniów testu w Klubie Pracowniczym Politechniki Wrocławskiej odbyło się spotkanie nauczycieli ze szkół wrocławskich i dolnośląskich oraz zaproszonych gości z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów w ramach panelu dyskusyjnego „O osiągnięciach uczniów zdolnych” przygotowanego przez mgr inż. Krystynę Piosik z Gimnazjum w Sułowie i mgr Dorotę Czarnecką z Gimnazjum w Bogatyni z udziałem inż. Mikołaja Janickiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Celem tego spotkania było m.in. ukazanie aspektów pracy dydaktycznej z perspektywy byłego ucznia, ucznia zdolnego:

 • „Jak to jest reprezentować …”
 • „Jak to jest być wyróżnionym …”
 • „Jaki jestem wśród innych?”

Po pierwszym dniu Konkursu wyłoniono 20 finalistów, którzy w drugim dniu finału rozwiązywali w pracowni chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej zadania laboratoryjne.

Podsumowaniem Konkursu była uroczysta „Gala Finałowa” Konkursu „Młody Chemik Eksperymentuje”, która odbyła się 19 marca 2016 o godzinie 14:00 w Sali Wałbrzyskiej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Galę poprzedziło uroczyste spotkanie nauczycieli-opiekunów z władzami uczelni, które swoją obecnością uświetnili Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski i prof. Kazimierz Orzechowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr inż. Andrzej Puszyński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, dr hab. Rafał Latajka – członek Zarządu Głównego PTChem. Obecni byli Dziekani Wydziału Chemicznego, pracownicy naukowi, zaproszeni goście, rodzice uczniów, gimnazjaliści i licealiści projektu realizowanego na Politechnice Wrocławskiej. Po okolicznościowych przemówieniach wprowadzenia do wykładu plenarnego dokonała mgr Krystyna Gans Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Oddział Wrocławski i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zapoznając obecnych z nową strategią Regionu Dolnośląskiego przyjętą na najbliższe lata tj. „Żywność dla przyszłości”. Przybliżyła ona program innowacji w ramach trójkąta wiedzy „Nauka – Edukacja – Biznes” poprzez stworzenie Wspólnot Wiedzy i Innowacji oraz program Inteligentnych Specjalizacji tj. powiązania pomiędzy osiągnięciami w nauce
a postępem w innowacyjnej gospodarce. Wykład plenarny pt. „Żywność funkcjonalna
i nutraceutyki na bazie surowca jajczarskiego” przygotowany przez prof. Tadeusza Trziszkę wygłosił dr inż. Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W części podsumowującej przedstawiono wyniki Konkursu oraz wręczono dyplomy laureatom, finalistom i ich opiekunom oraz uczestnikom etapu finałowego. Oprócz dyplomów wręczono również wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Wrocławski, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS. Nagrody główne to:

 • Laptop LENOVO dla laureata I miejsca
 • Tablet LENOVO dla laureata II miejsca
 • Czytnik multimedialny dla laureata III miejsca

Dodatkowo laureaci i finaliści otrzymali koszulki z logo Politechniki Wrocławskiej, pendrive, drobne upominki i materiały reklamowe Politechniki Wrocławskiej.

Laureatami IX edycji Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” zostali:

I miejsce - Olga Dłużniewska z Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu

II miejsce - Jaromir Bączkiewicz z Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy

III miejsce - Michał Urban z Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Laureaci i finaliści otrzymali zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty punkty rekrutacyjne, które będą uwzględniane podczas ubiegania się kandydatów o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.
W trakcie całego finału zmaganiom uczestników sprzyjała miła i przyjazna atmosfera. Podczas licznych i ożywionych dyskusji wspólna pasja chemiczna połączyła uczniów różnych szkół tworząc sprzyjający klimat nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.

Konkurs „Młody Chemik Eksperymentuje” był okazją dla uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminatorami zewnętrznymi w warunkach akademickich. Wielką satysfakcją dla Organizatorów było goszczenie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej wraz z opiekunami tak licznego grona młodych, zdolnych pasjonatów nauki, których za kilka lat mamy nadzieję spotkać ponownie, tym razem w roli naszych studentów.

Krystyna Gans
SD PTCh Wrocław

Konkurs w obiektywie