opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

KOMUNIKAT IX REGIONALNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO ?MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE"

 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Rok szkolny 2015/2016

Drodzy uczestnicy IX Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje”!

(Lista zgłoszonych szkół)

Przekazujemy Wam informacje organizacyjne dotyczące pierwszego dnia Konkursu.

1. Prosimy o punktualne zgłoszenie się w dniu 05 marca 2016r. (sobota) w godz. 8.00 – 9.15 w sali 221 budynku A-3 Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 23.
2. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, przybory do pisania, tj. ołówek B lub 2B i gumkę (potrzebne do wypełniania kart odpowiedzi w części teoretycznej), pióro lub długopis z czarnym wkładem.
3. W czasie Konkursu wolno używać tylko kalkulatora z najprostszymi funkcjami.
4. Nie wolno używać korektora.
5. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, palmtopów, i-phonów itp.
6. W pierwszym dniu Konkursu organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom drugie śniadanie.
7. Zakończenie części teoretycznej przewiduje się około godziny 13.00.
8. Uczestnicy zakwalifikowani do części laboratoryjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem swoich szkół.
9. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 19 marca 2016r. w laboratorium Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
10. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej http://www.wch.pwr.wroc.pl oraz Stowarzyszenia EKOS www.ekos-sulow.org.pl

Program IX Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” - 2016

Organizatorzy

Do pobrania: