opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE”

logo ekosLogo PWr 150zgorzelec lologo mche

ZGORZELEC - ROK SZKOLNY 2018/2019

(Regulamin w formacie pdf)

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7, 8 i klas gimnazjalnych oraz gimnazjów.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
i Dyrektora Łużyckiej Szkoły Podstawowej przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

3. Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,

- doskonalenie umiejętności:

a) obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzegania czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,

b) określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,

c) odczytywania informacji z różnych źródeł, ich analizy i przetwarzania,

d) dostrzegania użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,

e) stosowania zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:

- formułowania problemów badawczych i hipotez,

- planowania, przeprowadzenia i dokumentowania obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,

- analizowania i interpretowania danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,

- opracowania wyników oraz przedstawienia ich w różnorodnej formie,

- formułowania wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

Czytaj więcej...

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec 2018

11 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się IV Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Czytaj więcej...

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec 2018 - kkomunikat

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna - już czwarta - edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Zgorzelcu i Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Szczegółówe informacje:

 

III Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec - Wyniki

11 stycznia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się III Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje dla gimnazjalistów pod patronatem Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oddziału wrocławskiego przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Czytaj więcej...