Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

XII Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Sułów 2017 - wyniki

kghm01 lutego 2017 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie odbył się dla gimnazjalistów powiatu milickiego XII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Po eliminacjach szkolnych w poszczególnych gimnazjach wytypowano zespoły najlepszych uczniów, których przygotowali nauczyciele z: Gimnazjum w Miliczu – mgr Renata Korzeniowska , Gimnazjum w Bukowicach - mgr Barbara Kulpa , Gimnazjum w Sułowie – mgr inż. Krystyna Piosik, Gimnazjum Ad Astra w Miliczu – mgr Marek Ziarko i Gimnazjum we Wróblińcu – mgr Damian Zydorowicz.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło 20 osób. Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test teoretyczny z zakresu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i ekologii zawierający 50 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte na łączną ilość 75 punktów.

 

Dziesięciu uczniów z największą liczbą punktów zakwalifikowano do części praktycznej, w której rozwiązywali zadania laboratoryjne. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Energia wokół nas” przeprowadzone przez dr inż. Katarzynę Grudniewską z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Wszyscy uczestnicy konkursu mieli także możliwość zwiedzenia wystawy fotograficznej „11 lat Powiatowego Konkursu Chemicznego w Gimnazjum w Sułowie”

Zadania konkursowe dla uczniów przygotowała i oceniała komisja zewnętrzna w składzie: mgr Krystyna Gans z Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, dr Krystyna Chmieleńska i dr Mariola Kuczer z Zakładu Metodyki Nauczania Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr inż. Katarzyna Grudniewska, mgr inż. Zbigniew Adamski oraz mgr inż. Kamila Marcola z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Laureatami XII Powiatowego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” zostali uczniowie:

  1. miejsce – Karolina Binek– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
  2. miejsce – Jan Konopacki - Gimnazjum Ad Astra W Miliczu
  3. miejsce – Szymon Stencel – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe: power banki (6000mAh, 9000mAh, 10000mAh), kompasy, koszulki z logo Politechniki Wrocławskiej, torby ekologiczne, długopisy, smycze, układy okresowe pierwiastków i inne drobne upominki promujące Dolinę Baryczy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa
i drobne upominki.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Gmina Milicz, Stowarzyszenie EKOS oraz Gimnazjum w Sułowie.
Nauczyciele-opiekunowie, którzy przygotowali młodzież do konkursu otrzymali dyplomy z podziękowaniem wraz z upominkami.

Gospodarze przygotowali dla uczestników i zaproszonych gości poczęstunek (kawę, herbatę , ciasto oraz owoce).

Przewodnicząca Komisji Konkursowej Krystyna Gans pogratulowała laureatom
i wszystkim uczestnikom konkursu uzyskanych wysokich osiągnięć oraz przekazała życzenia wytrwałości w dążeniu do podwyższania swojej wiedzy i umiejętności a także udziału w innych konkursach, np. Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody Chemik Eksperymentuje”, który odbędzie się 4 marca na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Dyrektor Krystyna Piosik podziękowała Komisji za przygotowanie zestawów konkursowych i laboratoryjnych oraz za pracę w Jury konkursu.

Podkreśliła, że Gmina Milicz zawsze wspiera działania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów, a temu służą konkursy w których uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
XII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” stanowił kolejną możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, pracownikami naukowymi i uczniami.

Krystyna Piosik

Konkurs w obiektywie

 

Szczegółówe informacje: