Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

XI POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY ?Młody Chemik Eksperymentuje?

17 lutego 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie odbył się dla gimnazjalistów powiatu milickiego XI Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Po eliminacjach szkolnych w poszczególnych gimnazjach wytypowano zespoły najlepszych uczniów, których przygotowali nauczyciele z: Gimnazjum w Miliczu – mgr Renata Korzeniowska, Gimnazjum w Bukowicach - mgr Barbara Kulpa , Gimnazjum w Sułowie – mgr inż. Krystyna Piosik i Gimnazjum we Wróblińcu – mgr Damian Zydorowicz.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło 15 osób. Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test teoretyczny z zakresu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i ekologii zawierający 50 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte na łączną ilość 80 punktów.

Dziesięciu uczniów z największą liczbą punktów zakwalifikowano do części praktycznej, w której rozwiązywali zadania laboratoryjne. Pozostali uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Gry dydaktyczne jako forma aktywności uczniów” przeprowadzone przez Krystynę Piosik.

Również dla nauczycieli Krystyna Piosik przeprowadziła warsztaty pt. „Płaszczyzny współpracy między uczelnią a szkołą” Wszyscy uczestnicy konkursu mieli także możliwość zwiedzenia wystawy fotograficznej „10 lat Powiatowego Konkursu Chemicznego w Gimnazjum w Sułowie”.

Zadania konkursowe dla uczniów przygotowała i oceniała komisja zewnętrzna w składzie: mgr Krystyna Gans z Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, dr Krystyna Chmieleńska i dr Mariola Kuczer z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz mgr inż. Zbigniew Adamski z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Laureatami XI Powiatowego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” zostali uczniowie:

I. miejsce – Kamila Kowalska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

II. miejsce – Dominik Nocny - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

III. miejsce – Łukasz Leszczyszyn – Gimnazjum we Wróblińcu

Wyróżnienie – Daniel Michaliszyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe: pamięć zewnętrzną, słuchawki, słuchawki do komórki, kalkulator z zegarkiem, pendrive 32GB, 16GB, torby ekologiczne, długopisy, smycze, linijki, breloczki z logo Gminy Milicz , układy okresowe pierwiastków i inne drobne upominki promujące Dolinę Baryczy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa
i drobne upominki.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Gmina Milicz, Stowarzyszenie EKOS, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej oraz Gimnazjum w Sułowie.

Nauczyciele-opiekunowie, którzy przygotowali młodzież do konkursu otrzymali dyplomy z podziękowaniem wraz z upominkami.

Gospodarze przygotowali dla uczestników i zaproszonych gości poczęstunek (kawę, herbatę, ciasto oraz owoce).

W podsumowaniu XI Powiatowego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” uczestniczył sekretarz Gminy Milicz Dariusz Moczulski, który przekazał gratulacje zwycięzcom i wszystkim uczestnikom od Burmistrza Gminy Milicz p. Piotra Lecha. Podkreślił, że Gmina Milicz zawsze wspiera działania edukacyjne służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów, a temu służą konkursy w których uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej Krystyna Gans pogratulowała laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu uzyskanych wysokich osiągnięć oraz przekazała życzenia wytrwałości w dążeniu do podwyższania swojej wiedzy i umiejętności a także udziału w innych konkursach, np. Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody Chemik Eksperymentuje”, który odbędzie się 5 marca na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

XI Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” stanowił kolejną możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, pracownikami naukowymi i uczniami.

Krystyna Piosik

Konkurs w obiektywie