Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

X. Powiatowy Konkurs Chemiczny ?Młody Chemik Eksperymentuje? - Sułów

X. Powiatowy Konkurs Chemiczny
„Młody Chemik Eksperymentuje”
Sułów

W dniu 25 lutego 2015 w Gimnazjum w Sułowie odbył się X. Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” zorganizowany przez Stowarzyszenie EKOS, SD PTChem Wrocław, Politechnikę Wrocławską i Gimnazjum w Sułowie. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów z gimnazjów powiatu milickiego, tj. Gimnazjum w Bukowicach, Miliczu, Sułowie i Wróblińcu.

 

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie pisali test teoretyczny, który wyłonił dziesięciu najlepszych uczestników, którzy na tej podstawie zostali zakwalifikowani do części praktycznej. Podczas wykonywania przez uczniów zadań odbywały się warsztaty edukacyjne. Mgr Anna Tyczyńska z Gimnazjum w Sułowie przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli, na których prezentowano II. etap realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na słońce”, a warsztaty dla uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu milickiego „Chemia w kosmetykach – czy może być groźna?” przeprowadzone zostały przez dr hab. Elżbietę Wojaczyńską i dra Jacka Wojaczyńskiego z Akademii Młodych Odkrywców Politechniki Wrocławskiej. W trakcie przerwy w drugiej części konkursu uczestnicy mogli zwiedzić wystawę fotograficzną „10 lat Powiatowego Konkursu Chemicznego w Gimnazjum w Sułowie”.

Zadania konkursowe zarówno testowe jak i laboratoryjne przygotowała zewnętrzna komisja konkursowa w składzie: Krystyna Gans przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu i Prezeska Stowarzyszenia EKOS, Krystyna Chmieleńska z Zakładu Metodyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kamil Borowski z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcami Konkursu zostali:

I. miejsce - Zuzanna Lewek
II. miejsce - Kamila Skobel
III. miejsce - Jakub Kołodziej

Wszyscy z Gimnazjum w Sułowie – opiekunem ich jest Krystyna Piosik. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonali: pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej ds. promocji dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, kierownik oświaty i promocji Gminy Milicz Dariusz Duszyński, prezes Stowarzyszenia EKOS Krystyna Gans oraz dyrektorka Gimnazjum w Sułowie Krystyna Piosik. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe i książkowe; wszyscy pozostali uczestnicy konkursu również zostali uhonorowani dyplomami i otrzymali upominki. Nagrody ufundowali: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Burmistrz Gminy Milicz, Stowarzyszenie EKOS oraz Gimnazjum w Sułowie. Komisja konkursowa przekazała także podziękowania nauczycielom-opiekunom, którzy przygotowali uczniów do konkursu i wspierali ich podczas rywalizacji. Są to: mgr Renata Korzeniowska z Gimnazjum w Miliczu, mgr Barbara Kulpa z Gimnazjum w Bukowicach, mgr Damian Zydorowicz z Gimnazjum we Wróblińcu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu zadań konkursowych i życzymy dalszych postępów na polu naukowym. Obecność tak wielu znamienitych gości ze świata nauki w Gimnazjum w Sułowie i bogaty program konkursu zaproponowany przez organizatorów pozostawiły niezapomniane wrażenia i stanowią motywację do udziału w równie ciekawych spotkaniach i wymianie doświadczeń oraz refleksji na przyszłość.

Oby jak najwięcej szkół powiatu milickiego uczestniczyło w takich przedsięwzięciach.

Krystyna Gans

Do pobrania

    regulamin konkursu

Konkurs  w obiektywie