XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje

7 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im Mikołaja Kopernika w Miliczu odbył się zapoczątkowany w Gimnazjum w Sułowie XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje.

Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS przy współpracy Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miliczu.

Do konkursu przystąpiło 25 uczniów klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych z 5 szkół powiatu milickiego. Podczas dwuetapowego konkursu uczniowie rozwiązywali test teoretyczny z zakresu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i ekologii oraz zadania laboratoryjne z chemii.

Zadania konkursowe dla uczniów przygotowała i oceniała komisja zewnętrzna w składzie: mgr Krystyna Gans ze Stowarzyszenia EKOS i PWr, dr hab. Mariola Kuczer z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr inż. Iwona Rutkowska z Wydziału Chemicznego PWr, mgr inż. Zbigniew Adamski z Wydziału Chemicznego PWr, dr Krystyna Chmieleńska z Wyższej Szkoły Medycznej We Wrocławiu.

Podczas gdy uczniowie zakwalifikowani do części laboratoryjnej wykonywali zadania praktyczne odbył się wykład pt. „Piękne ale zabójcze”, który wygłosiła dr hab. Mariola Kuczer z Uniwersytetu Wrocławskiego dla pozostałych uczniów, opiekunów i zainteresowanych osób.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce: Karolina Kowalska, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miliczu Opiekun: mgr Renata Korzeniowska
II miejsce: Jakub Jędrzejczyk, Szkoła Podstawowa w Sułowie. Opiekun: mgr Katarzyna Szafraniec
III miejsce: Damian Kłódka, Szkoła Podstawowa w Sułowie. Opiekun: mgr Katarzyna Szafraniec

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki. Fundatorami nagród byli: Gmina Milicz, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie EKOS oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miliczu. Nauczyciele – opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali dyplomy z podziękowaniem oraz upominki.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.

Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” pozwolił uczniom na sprawdzenie wiedzy i umiejętności w warunkach zewnętrznych, umożliwił im przy tym kontynuację ich zainteresowań i pasji a nauczycielom stworzył szansę kontaktu i wymiany doświadczeń z pracownikami naukowymi wyższych uczelni.

Stanowił także promocję nauk przyrodniczych wśród młodzieży powiatu milickiego.