opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE”

logo ekosLogo PWr 150zgorzelec lologo mche

ZGORZELEC - ROK SZKOLNY 2018/2019

(Regulamin w formacie pdf)

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7, 8 i klas gimnazjalnych oraz gimnazjów.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
i Dyrektora Łużyckiej Szkoły Podstawowej przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

3. Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,

- doskonalenie umiejętności:

a) obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzegania czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,

b) określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,

c) odczytywania informacji z różnych źródeł, ich analizy i przetwarzania,

d) dostrzegania użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,

e) stosowania zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:

- formułowania problemów badawczych i hipotez,

- planowania, przeprowadzenia i dokumentowania obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,

- analizowania i interpretowania danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,

- opracowania wyników oraz przedstawienia ich w różnorodnej formie,

- formułowania wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

Czytaj więcej...

XII REGIONALNY KONKURS CHEMICZNY „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE" - KOMUNIKAT

 logo mche Logo PWr 150 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Rok szkolny 2018/2019

Drodzy uczestnicy XII Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje”!

Przekazujemy Wam informacje organizacyjne dotyczące pierwszego dnia Konkursu.
1. Prosimy o punktualne zgłoszenie się w dniu 02 marca 2019r. (sobota) w godz. 7.45 – 9.00 w sali 221 budynku A-3 Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 23.
2. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, przybory do pisania, tj. ołówek B lub 2B i gumkę (potrzebne do wypełniania kart odpowiedzi w części teoretycznej), pióro lub długopis z czarnym wkładem.
3. W czasie Konkursu wolno używać tylko kalkulatora z najprostszymi funkcjami.
4. Nie wolno używać korektora.
5. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, palmtopów, i-phonów itp.
6. W pierwszym dniu Konkursu organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom drugie śniadanie.
7. Zakończenie części teoretycznej przewiduje się około godziny 13.00.
8. Uczestnicy zakwalifikowani do części laboratoryjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem swoich szkół.
9. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 16 marca 2019r. w laboratorium Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
10. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej http://www.wch.pwr.edu.pl oraz Stowarzyszenia EKOS www.ekos-sulow.org.pl

Organizatorzy

Do pobrania:


 

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec 2018

11 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się IV Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Czytaj więcej...

XI Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” - podsumowanie

pcc kghmlogo mche Logo PWr 150 Logo PTChem 150

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Rok szkolny 2017/2018

IMG 9623W dniach 3 i 17 marca 2018r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbył się Finał XI Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje”. Tematem wiodącym Konkursu były „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”.

Organizatorem Konkursu był Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie EKOS.

Czytaj więcej...

Podkategorie