opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

IV Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Zgorzelec 2018

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna - już czwarta - edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Zgorzelcu i Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Szczegółówe informacje:

 

XIII Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje - Milicz 2018

logo mche logo ptchm logo powiat milicki 100W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna - już trzynasta edycja konkursu chemicznego "Młody Chemik Esperymentuje" skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu przy współpracy Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh, Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Cele konkursu:

 1. rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,
 2. doskonalenie umiejętności:
  • obserwacji i wyjaśnianie przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzeganie czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,
  • określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,
  • odczytywanie informacji z różnych źródeł, ich analiza i przetwarzanie,
  • dostrzeganie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,
  • stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:
   • formułowania problemów badawczych i hipotez,
   • planowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,
   • analizowanie i interpretowanie danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,
   • opracowanie wyników oraz przedstawienie ich w różnorodnej formie,
   • formułowanie wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

Szczegółówe informacje:


 

Jubileuszowy X Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”

kghm

IMG 0195 mW dniach 4 i 18 marca 2017r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbył się Finał X Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje’. Tematem wiodącym Konkursu były „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”.

Organizatorem Konkursu był Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie EKOS przy współpracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego we Wrocławiu.

W pierwszym etapie, w którym uczestniczyło 137 uczniów z 36 szkół Dolnego Śląska i Wrocławia rozwiązywano zadania teoretyczne z podstaw chemii nieorganicznej. Do drugiego etapu zakwalifikowano 20 uczestników, którzy wykonywali zadania laboratoryjne.

Czytaj więcej...

Wyniki X Regionalnego Konkursu Chemicznego - „Młody Chemik Eksperymentuje”

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie "Ekos" przy współudziale Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej zorganizowało poraz dziesiąty Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje".

Laureatami tej edycji Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje” zostali:

 • I miejsce Mateusz Milewski z Publiczne Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika, w Bogatyni. Opiekun: mgr Dorota Czarnecka
 • II miejsce Jakub Czarny z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu. Opiekun: mgr Joanna Rząsa-Piątek
 • III miejsce Witold Walkowiak z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu. Opiekun: mgr Joanna Rząsa-Piątek Czytaj więcej...

Podkategorie