Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH CHEMIKÓW

IMG 1723W dniach 8 – 11 września 2016 na Politechnice Gdańskiej odbyło się V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików.

Uczestnikami Forum byli najlepsi uczniowie ze szkół licealnych wraz z opiekunami, wydelegowani przez 13 Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej.

Okręg Wrocławski reprezentowało 10 uczniów z dwóch szkół: 2 uczniów z LO nr III we Wrocławiu i 8 uczennic z LO w Krotoszynie. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w projekcie „Młody Chemik Eksperymentuje” na Politechnice Wrocławskiej i uzyskali z jego przebiegu najlepsze wyniki. Opiekę nad uczniami sprawowały: Krystyna Gans i Ilona Kocel.

Podczas Forum Mateusz Bożejko i Edmund Pelc, uczniowie III LO we Wrocławiu, zaprezentowali komunikat pt. „Chemiczny kameleon czyli wymiana ligandów w reakcjach redoks”. Pozostali uczestnicy przedstawili 4 postery naukowe. Zarówno wygłoszony komunikat, jak i zaprezentowane postery spotkały się z dużym uznaniem i wyróżnieniem przez organizatorów.

Oprócz wykładów plenarnych uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników naukowych Politechniki i Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie uczniów różnych szkół i możliwość dyskusji wśród młodych pasjonatów chemii było bardzo pożyteczne i upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dało im motywację do poszerzania horyzontów swojej wiedzy.

Forum Młodych Chemików w obiektywie