Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył 31 lat.

pcc kghmlogo mche Logo PWr 150 Logo PTChem 150

9 czerwca 2018 w historycznej Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej odbyło się podsumowanie 31 edycji projektu Młody Chemik Eksperymentuje. W tegorocznej edycji uczestniczyło 27 placówek edukacyjnych, w tym 8 liceów i 19 gimnazjów i szkół podstawowych. Kurs ukończyło 66 uczestników, w tym 46 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 20 licealistów. Uczniowie realizowali program „Podstawy Chemii Nieorganicznej i Analitycznej”. Wśród licealistów troje uczniów realizowało program „ Zastosowanie spektroskopii elektronowej w badaniach związków kompleksowych”.

 

Uroczystego otwarcia dokonała w imieniu Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Ożyhara prodziekan Wydziału Chemicznego PWr prof. Ewa Żymańczyk-Duda.

Wykład plenarny pt. ”Czy barwa przedmiotu to nasze wrażenie wzrokowe?” wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Wojciechowska z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji projektu podsumowała Krystyna Gans kierownik projektu oraz Iwona Rutkowska koordynator uczelniany projektu na Wydziale Chemicznym .

W końcowej części uroczystości zaświadczenia ukończenia kursu wydane przez Pana Dziekana Wydziału Chemicznego wręczyli: prodziekan Wydziału Chemicznego prof. Ewa Żymańczyk-Duda, kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej prof. Paweł Pohl, dr hab. inż. Agnieszka Wojciechowska, dr inż. Iwona Rutkowska.

Najlepsi uczniowie otrzymali wyróżnienia i cenne nagrody ufundowane przez Fundację POLSKA MIEDŹ SA , PCC Rokita i Dział Promocji Wydziału Chemicznego. Nagrody specjalne dla wyróżniających się uczniów ufundowali: prof. Jadwiga Sołoducho – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami w regionie i prof. Maria Cieślak-Golonka z Wydziału Chemicznego PWr.

W tegorocznej, 31 edycji kursu najlepsze wyniki uzyskali:

Kategoria Liceum:

  • Julia Chabza LO Trzebnica
  • Kamila Florek III LO Wrocław
  • Aleksandra Ziółkowska, Faustyna Wojnarowska LO w Strzelinie
  • Mateusz Lickindorf, Daniel Maciejewski, Izabela Krzyzińska LO w Zgorzelcu

Kategoria Gimnazjum:

  • Adrian Pacuszka Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Głogowie
  • Julia Kowalska Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Strzelinie
  • Milena Derechowska Szkoła Podstawowa Nr 81 we Wrocławiu

Nagrodę specjalną ufundowaną przez prof. Jadwigę Sołoducho, Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z regionem otrzymała Julia Kowalska z ZSO w Strzelinie. Nagrodę ufundowaną i wręczoną przez prof. Marię Cieślak-Golonkę i w imieniu współautorów książki „Chemia koordynacyjna w zastosowaniach” otrzymała Julia Chabza z LO w Trzebnicy. Prof. Maria Cieślak – Golonka ufundowała również dla Adriana Pacuszki z Gimnazjum Dwujęzycznego w Głogowie przetłumaczoną przez siebie z języka angielskiego książkę (jedyne polskie wydanie) prof. Erica R. Scerri pt. „UKŁAD OKRESOWY. HISTORIA I ZNACZENIE”.

Obecnie 66 licealistów, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dołączyło do elitarnego grona uczniów, którzy w latach ubiegłych eksperymentowali w murach Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” będącego swoistym ambasadorem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W przeciągu 31 lat realizacji projektu edukacyjnego było ich łącznie 2191. Swoją obecnością tworzyli oni historię Politechniki Wrocławskiej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali do wspólnego zdjęcia pamiątkowego na dziedzińcu Politechniki Wrocławskiej a następnie do poczęstunku serwowanego w Klubie Profesorskim budynku A1 Politechniki Wrocławskiej gdzie w kuluarach bardzo długo trwały ożywione dyskusje i rozmowy pomiędzy uczestnikami. W tym miejscu podkreślić należy zaangażowanie wielu podmiotów, które miały poważny wpływ na ten znaczący w dydaktyce szkolnej projekt edukacyjny. Swojego wsparcia w różnej formie udzielały: władze Politechniki Wrocławskiej, władze Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Fundacja Polska Miedź SA, PCC Rokita, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, Sekcja Dydaktyczna PTCH oddz. wrocławski.

Uczniom i ich opiekunom gratulujemy sukcesu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania naszego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.

Krystyna Gans

Uroczyste zakonczenie w obiektywie