Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Zakończenie 27. Edycji Projektu Edukacyjnego Młody Chemik Eksperymentuje

Konferencja Naukowa W Sułowie

W dniu 28 października w Gimnazjum w Sułowie odbyła się konferencja naukowa z okazji zakończenia 27. Edycji Projektu Edukacyjnego MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Plenarną część konferencji swoją obecnością uświetnili pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego: dr inż. Tomasz Chmielewski, dr inż. Ryszard Gabryś, dr inż. Magdalena Duchnowska, dr Krystyna Chmieleńska, dr Ewa Pleśnar, a także przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia Salos Avanti Sułów, sołectwa Słączno oraz członkowie Stowarzyszenia EKOS wraz z nauczycielami i uczniami Gimnazjum w Sułowie.

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano dwa wystąpienia naukowe dotyczące surowców naturalnych – technologii ich wydobycia i zastosowania. Wykład wiodący pt. „Miedź w Chile” wygłosił dr inż. Tomasz Chmielewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, w którym przedstawił on nie tylko zagadnienia teoretyczne z zakresu polskiego udziału w technologiach przemysłu miedziowego na świecie lecz również opowiedział o praktycznych metodach wydobycia i przeróbki rud miedzi w największych kopalniach w Chile, opierając się na najnowszych i najbardziej aktualnych informacjach ogłoszonych podczas Światowego Kongresu Technologicznego w Santiago de Chile, którego był uczestnikiem. Z kolei dr inż. Magdalena Duchnowska z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przedstawiła w swoim referacie zagadnienia „O powstawaniu i zastosowaniu minerałów”. Uczniowie Sułowskiego Gimnazjum, którzy z nieskrywanym zainteresowaniem przysłuchiwali się wykładom, bezpośrednio po ich zakończeniu mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, z której to okazji chętnie skorzystali poszerzając przy tym swoją wiedzę z tej wysokospecjalistycznej dziedziny, a także czerpiąc inspirację w zakresie możliwości kreowania potencjalnej kariery zawodowej.

W podsumowaniu sesji plenarnej Prezes Stowarzyszenia EKOS Krystyna Gans przedstawiła dotychczasowy przebieg i efekty projektu MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE, wskazując jednocześnie znaczące korzyści, które dzięki uczestnictwu w projekcie odnoszą uczniowie.

Po zakończeniu wykładów i prelekcji zaproszeni goście udali się na zwiedzanie Doliny Baryczy na ścieżce przyrodniczej „Nad Stawami w Grabownicy i Sławnie” pod fachowym przewodnictwem dr. Włodzimierza Ranoszka.

Na zakończenie pobytu gospodarze konferencji przygotowali dla gości poczęstunek tradycyjnymi produktami z Doliny Baryczy „smaki kuchni regionalnej” w Restauracji „Parkowa” w Miliczu.

Konferencja w Sułowie to cenne i niezwykle pożyteczne wydarzenie integrujące różne środowiska społeczne wokół szeroko pojętych zagadnień edukacyjnych. Stanowi niecodzienną okazję, zarówno dla gimnazjalistów z obszaru Doliny Baryczy do zapoznania się z często wysokospecjalistycznymi tematami naukowymi, poznania specjalistów i pasjonatów w danych dziedzinach i ich doświadczeń, dzięki czemu uczniowie ci mają szansę poszerzenia swoich horyzontów  myślowych i perspektyw zawodowych, jak również dla odwiedzających gościnną Dolinę Baryczy do poznania jej przyrodniczych, kulturalnych oraz kulinarnych walorów.