opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Uroczyste podsumowanie Jubileuszowej 30. Edycji Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”

... bo w duszy nam gra chemia i muzyka

plakat www mW dniu 8 czerwca 2017 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie Jubileuszowej 30. Edycji Projektu Edukacyjnego "Młody Chemik Eksperymentuje" organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS, Sekcję Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oddziału wrocławskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.

Podziękowania

W tym roku Młody Chemik na Politechnice Wrocławskiej kończy 30 lat. Bogaty w doświadczenia mający spory dorobek wkracza już w wiek dojrzały.
Z okazji tego Jubileuszu my prowadzący – od 30 lat ci sami - ja Krystyna Gans, Tomasz Chmielewski i Zbigniew Adamski w imieniu własnym, Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia EKOS oraz nauczycieli i uczniów Dolnego Śląska i Wrocławia, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, pomogli i wciąż pomagają nam realizować powzięte 30 lat temu pomysły.

Serdeczne podziękowania składamy przede wszystkim Dziekanowi Wydziału Chemicznego, panu profesorowi Andrzejowi Ożyharowi i Jego Magnificencji, panu profesorowi Andrzejowi Trochimczukowi za okazane nam zaufanie i wymierne wsparcie naszych działań.

 

Dziękujemy również wszystkim Dziekanom Wydziału Chemicznego ubiegłych kadencji za bardzo owocną współpracę na przestrzeni lat.
Dobrym duchem naszego projektu od zawsze jest pani profesor Jadwiga Sołoducho, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami, której wdzięczni jesteśmy za wszystkie dobre słowa motywujące nas do działania.

Jak powiedział Carl Gustav Jung „spotkanie dwóch osobowości jest jak połączenie dwóch substancji chemicznych: jeśli nastąpi reakcja, jedno i drugie ulega przemianie”. W naszym przypadku katalizatorem takiej reakcji, niezmiennie od 30 lat, jest pan profesor Piotr Drożdżewski – obecny z nami na dobre i na złe, wspierający nas zarówno wiedzą merytoryczną w zakresie chemii, a jak Państwo dziś przekonali się również i muzyki; swoim ciepłym głosem dodawał nam pozytywnej energii i motywacji do dalszych poczynań.

Serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę i merytoryczne wsparcie pracownikom Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także wszystkim ekspertom, którzy w ciągu tego okresu w ramach wygłaszanych wykładów dzielili się z nami i z młodzieżą wiedzą z zakresu swojej naukowej działalności.

Dziękujemy gorąco za życzliwość, serdeczność i pomoc pracownikom administracji Wydziału Chemicznego; mediom Politechniki Wrocławskiej za utrwalanie naszych dokonań – kiedyś – na kliszy fotograficznej a dziś – cyfrowo oraz redakcji Pryzmatu, za to że pisali o nas dobrze i obszernie.

Dziękujemy również wszystkim organizacjom, które na przestrzeni lat w jakiejkolwiek formie wsparły nasze przedsięwzięcie.

Na koniec bardzo serdecznie dziękuję naszemu zespołowi, moim koleżankom i kolegom współprowadzącym, za to że stworzyli wspaniałą, życzliwą młodym ludziom atmosferę, za ich kreatywność i gotowość do nieszablonowych działań, dzięki czemu mogliśmy pokazać młodzieży, że warto czasem wyjść poza schemat i sięgać dalej, bo dzięki temu osiąga się sukces.
W tym roku sukces ten w projekcie Młody Chemik Eksperymentuje osiągnęło 82 uczniów z 24 szkół, którym za chwilę wręczymy zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez Dziekana Wydziału Chemicznego.

Nieco historii

Pomysł uruchomienia zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół średnich na uczelni wyższej zrodził się podczas Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli zorganizowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej przez doktora Jana Starostę.

Pierwszą edycję naszych zajęć zainaugurowaliśmy w 1987 roku, kiedy bramy uczelni wyższych były jeszcze dla uczniów zamknięte, a w szkołach nie było nawet komputerów. Byliśmy prekursorami w dziedzinie projektów edukacyjnych mających na celu współpracę na różnych poziomach kształcenia.

Jak osiągnęliśmy swój sukces?

Przede wszystkim mieliśmy szczęście do ludzi – do władz wydziału i uczelni, które uwierzyły i wsparły nasz pomysł, do zespołu, który udało nam się stworzyć – osób zaangażowanych, konstruktywnych i dostrzegających potrzebę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
W naszej działalności postawiliśmy na odkrywanie talentów, ukazywanie mocnych stron. Wskazywaliśmy na ważne w przyszłości umiejętności takie, jak: praca w zespole, wspólna motywacja, odpowiedzialność za siebie i innych, ale także zdolność do nieschematycznego myślenia, analizy zagadnień, jasnego definiowania problemów i poszukiwania ich rozwiązań.

Tworzyliśmy przyjazną i życzliwą atmosferę oraz klimat do wielostronnej dyskusji, ale jednocześnie byliśmy konsekwentni w stawianiu wymagań i realizowaniu jasnych kryteriów oceny pracy uczniów.

W naszym projekcie dajemy szansę zdolnej młodzieży – pasjonatom nauki – do osiągnięcia sukcesu – na Politechnice Wrocławskiej i nie tylko. Nasz absolwent to uczeń otwarty, myślący twórczo młody człowiek, gotowy do podejmowania wyzwań naukowych w szkole średniej i na uczelni wyższej.

Od początku naszej działalności staraliśmy się patrzeć w przyszłość – przewidywać i działać z wyprzedzeniem, wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom społeczno-gospodarczym (w polskiej szkole). I w dalszym ciągu „interesuje nas przyszłość, ponieważ w niej mamy zamiar spędzić resztę życia”.

tablo

PROGRAM

09.00 – 10.00    Sesja plakatowa przygotowana przez młodzież gimnazjalną i licealną

10.00 – 10.15    Otwarcie uroczystości Jubileuszu 30-lecia projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” - prof. Andrzej Ożyhar - Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

10.15 – 10.30    Realizacja projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” - Krystyna Gans

10.30 – 11.00    Wykład plenarny „Co i jak chemia kopiuje z natury” - prof. Bogusław Buszewski - Wydział Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.00 – 11.20    Wykład muzyczny „Chemicy i muzycy” - prof. Piotr Drożdżewski - Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

11.20 – 11.40    Wręczenie dyplomów i nagród słuchaczom projektu

11.40 – 12.00    Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

12.00 – 12.15    Wspólna fotografia

12.15    Zamknięcie uroczystości

Oprawa muzyczna uroczystości - PAKAMERA – kwartet smyczkowy

Gala w obiektywie

2017 gala loga