opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Ogólnopolski Konkurs Filmowy z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS ogłaszają konkurs filmowy z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie pt.

„Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”


Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych. Gotowe prace konkursowe należy przesyłać do 30 maja 2017 r. na adres: Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 23, pokój 135, 50-372 Wrocław; z dopiskiem: „Ogólnopolski Konkurs - Maria Skłodowska-Curie”.

Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych filmów nastąpi we wrześniu 2017 r. we Wrocławiu w trakcie jubileuszowego 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Do Pobrania