MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE - 32 lata na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

IMG 50788 czerwca 2019 w Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej odbyło się podsumowanie 32. edycji projektu Młody Chemik Eksperymentuje. W tegorocznej edycji uczestniczyły 24 placówki edukacyjne, w tym 8 liceów oraz 16 gimnazjów i szkół podstawowych. Kurs ukończyło 59 uczestników, w tym 45 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 14 licealistów. Uczniowie realizowali program „Podstawy Chemii Nieorganicznej i Analitycznej”. Wśród licealistów, jedna z uczennic realizowała program „Zastosowanie spektroskopii elektronowej w badaniach związków kompleksowych”.

 

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzej Ożyhar.

Wykład plenarny pt. „Odrobina muzyki w chemii” wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji 32. Edycji projektu podsumowała jego kierownik – Krystyna Gans. Efekty swojej pracy w ramach kursu w postaci prezentacji uczniowskich przedstawili najlepsi uczestnicy projektu. Prezentację pt. „Charakterystyka widm elektronowych wybranych jonów metali” przedstawiła uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy – Julia Chabza. Maksymilian Bień, uczeń klasy 8 ze Szkoły Podstawowej Nr 36 we Wrocławiu, zaprezentował swoją autorską aplikację dotyczącą zagadnień chemicznych z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych pt. „ChemParser: dobieranie stechiometrycznych współczynników reakcji”.

W końcowej części uroczystości zaświadczenia ukończenia kursu wręczył dziekan Wydziału Chemicznego prof. Andrzej Ożyhar, koordynator projektu na PWr dr inż. Iwona Rutkowska oraz kierownik projektu Krystyna Gans.

Najlepsi uczniowie otrzymali wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Dział Promocji Wydziału Chemicznego. Nagrodę specjalną dla wyróżniającego się ucznia z regionu dolnośląskiego ufundowała prof. Jadwiga Sołoducho – Pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. współpracy ze szkołami w regionie.

Tegorocznych 59 absolwentów – licealistów, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dołączyło do elitarnego grona uczniów, którzy w latach ubiegłych eksperymentowali w murach Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje”, będącego swoistą wizytówką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W przeciągu 32 lat realizacji projektu edukacyjnego było ich łącznie 2250. Swoją obecnością tworzyli oni historię Politechniki Wrocławskiej.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia pamiątkowego na dziedzińcu Politechniki Wrocławskiej, a następnie na poczęstunek serwowany w Klubie Profesorskim budynku A1 Politechniki Wrocławskiej, gdzie w kuluarach bardzo długo trwały ożywione dyskusje i rozmowy pomiędzy uczestnikami. W tym miejscu podkreślić należy zaangażowanie wielu podmiotów, które miały poważny wpływ na ten, znaczący w dydaktyce szkolnej, projekt edukacyjny. Swojego wsparcia w różnej formie udzielały: władze Politechniki Wrocławskiej, władze Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, PCC Rokita, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Uczniom, ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy sukcesu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania naszego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.

Krystyna Gans

Uroczystość podsumowania w obiektywie