opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE”

logo ekosLogo PWr 150zgorzelec lologo mche

ZGORZELEC - ROK SZKOLNY 2018/2019

(Regulamin w formacie pdf)

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7, 8 i klas gimnazjalnych oraz gimnazjów.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
i Dyrektora Łużyckiej Szkoły Podstawowej przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

3. Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,

- doskonalenie umiejętności:

a) obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzegania czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,

b) określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,

c) odczytywania informacji z różnych źródeł, ich analizy i przetwarzania,

d) dostrzegania użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,

e) stosowania zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:

- formułowania problemów badawczych i hipotez,

- planowania, przeprowadzenia i dokumentowania obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,

- analizowania i interpretowania danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,

- opracowania wyników oraz przedstawienia ich w różnorodnej formie,

- formułowania wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

Czytaj więcej...

XII REGIONALNY KONKURS CHEMICZNY „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE" - KOMUNIKAT

 logo mche Logo PWr 150 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Rok szkolny 2018/2019

Drodzy uczestnicy XII Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje”!

Przekazujemy Wam informacje organizacyjne dotyczące pierwszego dnia Konkursu.
1. Prosimy o punktualne zgłoszenie się w dniu 02 marca 2019r. (sobota) w godz. 7.45 – 9.00 w sali 221 budynku A-3 Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 23.
2. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, przybory do pisania, tj. ołówek B lub 2B i gumkę (potrzebne do wypełniania kart odpowiedzi w części teoretycznej), pióro lub długopis z czarnym wkładem.
3. W czasie Konkursu wolno używać tylko kalkulatora z najprostszymi funkcjami.
4. Nie wolno używać korektora.
5. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, palmtopów, i-phonów itp.
6. W pierwszym dniu Konkursu organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom drugie śniadanie.
7. Zakończenie części teoretycznej przewiduje się około godziny 13.00.
8. Uczestnicy zakwalifikowani do części laboratoryjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem swoich szkół.
9. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 16 marca 2019r. w laboratorium Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
10. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej http://www.wch.pwr.edu.pl oraz Stowarzyszenia EKOS www.ekos-sulow.org.pl

Organizatorzy

Do pobrania:


 

MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył 31 lat.

pcc kghmlogo mche Logo PWr 150 Logo PTChem 150

9 czerwca 2018 w historycznej Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej odbyło się podsumowanie 31 edycji projektu Młody Chemik Eksperymentuje. W tegorocznej edycji uczestniczyło 27 placówek edukacyjnych, w tym 8 liceów i 19 gimnazjów i szkół podstawowych. Kurs ukończyło 66 uczestników, w tym 46 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 20 licealistów. Uczniowie realizowali program „Podstawy Chemii Nieorganicznej i Analitycznej”. Wśród licealistów troje uczniów realizowało program „ Zastosowanie spektroskopii elektronowej w badaniach związków kompleksowych”.

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacyjne „Spotkanie z promieniotwórczością” w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka – maj 2018

W dniach 15 – 16 maja 2018 dolnośląscy gimnazjaliści i licealiści – uczestnicy realizowanego przez Stowarzyszenie EKOS w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej projektu Młody Chemik Eksperymentuje – wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Spotkanie z promieniotwórczością” zorganizowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Otwocka.

Czytaj więcej...