opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Sprawozdania za 2017 rok

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział II, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

Sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” w Sułowie w 2017 roku:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOLOGII HUMANISTYCZNEJ ?EKOS? W SUŁOWIE W 2014 ROKU

Sułów, dnia 28 kwietnia 2015

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:
1. Krystyna Gans – prezes
2. Krystyna Piosik – wiceprezes
3. Mariusz Bilski – sekretarz
4. Mirosława Baczkowska-Milian – skarbnik
5. Janina Krystek – członek

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzili:
1. Ilona Kocel
2. Barbara Podedworna

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział II, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

Czytaj więcej...

Podkategorie