Tadeusz Rasała

trSułowianin, aktywista społeczny, zaangażowany w działalność proekologiczną i proedukacyjną na rzecz regionu oraz propagowanie kultury Doliny Baryczy. Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w 2018 roku w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju edukacyjnego regionu poprzez:

  • wydobywanie z zapomnienia i pielęgnację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Sułowa i okolic;
  • dokumentowanie historii regionu oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i poczucia tożsamości;
  • aktywny udział w promowaniu działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.