Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

tcAdiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Współtwórca i wieloletni Kierownik Projektu Edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w 2017 roku w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz działalności Stowarzyszenia EKOS poprzez realizację projektu edukacyjnego „Młody Chemik Eksperymentuje” oraz kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku regionu Doliny Baryczy na zewnątrz.