opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

1% OPP

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII HUMANISTYCZNEJ “EKOS” (KRS 0000130562) posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

EKOS powstał w 2002 r. jako pozarządowa organizacja społeczna i prowadzi swoją działalność w oparciu o składki członkowskie, częściowe dotacje na projekty i – głównie – pracę społeczną.

Jeżeli popierasz działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, edukacji proekologicznej, poprawy środowiskowych warunków zamieszkiwania i rekreacji przekaż 1% podatku na naszą organizację!

W ramach rozliczenia podatkowego za ubiegły rok Urząd Skarbowy bezpośrednio odprowadza 1% podatku na konto wybranej OPP.

W tym celu, w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisujemy STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII HUMANISTYCZNEJ EKOS, w rubryce „Numer KRS” 0000130562, natomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem dopisujemy” dopisujemy: 1% DLA STOWARZYSZENIA EKOS.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Stowarzyszenia EKOS