Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Zakończenie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

Sułów, 20 września 2022 r.

Miła jest praca skończona
Cyceron

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia EKOS!

Niniejszym informujemy, że w czerwcu br. nastąpiło samorozwiązanie Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Efektem działania Stowarzyszenia EKOS było m.in.:

  • 11 edycji Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”,
  • 33 edycje projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”,
  • 13 edycji Regionalnego Konkursu Chemicznego  „Młody Chemik Eksperymentuje”

oraz wiele cenionych konferencji naukowych i projektów edukacyjnych dla społeczności lokalnej i globalnej. Stanowi to ogromny dorobek zarówno na polu naukowym, jak i w życiu społecznym.

Nasze wspólne przedsięwzięcie pokazało również, jak wartościowa i korzystna dla obu stron była współpraca nauczycieli, pracowników naukowych
i społeczności lokalnej, a podejmowane przez nas innowacyjne i nieszablonowe działania inspirowały i stanowiły modelowy przykład inicjowania i realizowania nowatorskich i niestandardowych projektów.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia EKOS składam serdeczne podziękowania za długoletnią współpracę wszystkim, którzy realizowali z nami liczne projekty i poprzez nasze wspólne działania przyczynili się do rozwoju oraz podnoszenia roli i rangi nauczania chemii i nie tylko.

Mam jednocześnie nadzieję, że rozpoczęte i zainicjowane przez nas działania edukacyjno-naukowe zainspirują i będą kontynuowane przez pasjonatów
i profesjonalistów w dziedzinie edukacji, co pozwoli Państwu osiągać kolejne, równie spektakularne cele i sukcesy.

Krystyna Gans

Prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS