opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

64 Okręgowa Olimpiada Chemiczna w Okręgu Wrocławskim

Rokita PCCW dniach 26.-27. Stycznia 2018 we Wrocławiu odbył się drugi etap 64 Okręgowej Olimpiady Chemicznej. Celem Olimpiady Chemicznej jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego uzdolnionej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowania chemią wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zawody Olimpiady Chemicznej mają zakres ogólnopolski. Mają one charakter indywidualny. Są poprzedzone etapem wstępnym i prowadzone w trzech etapach. Etap I i II organizują komitety okręgowe natomiast na organizowanym przez Komitet Główny w Warszawie etapie III wytypowanych zostaje 4 uczniów do udziału w Olimpiadzie Międzynarodowej.

W okręgu wrocławskim spośród 40 zakwalifikowanych do etapu II w zawodach udział wzięło 39 uczniów tj. 5 z dwóch szkół województwa opolskiego i 34 uczniów z 10 szkół województwa dolnośląskiego.

W pierwszym dniu zawody rachunkowe odbyły się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego a laboratoryjne w sobotę 27 stycznia b.r. w laboratoriach Wydziału Chemicznego PWr.

Czytaj więcej...