opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2018

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

64 Okręgowa Olimpiada Chemiczna w Okręgu Wrocławskim

Rokita PCCW dniach 26.-27. Stycznia 2018 we Wrocławiu odbył się drugi etap 64 Okręgowej Olimpiady Chemicznej. Celem Olimpiady Chemicznej jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego uzdolnionej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowania chemią wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zawody Olimpiady Chemicznej mają zakres ogólnopolski. Mają one charakter indywidualny. Są poprzedzone etapem wstępnym i prowadzone w trzech etapach. Etap I i II organizują komitety okręgowe natomiast na organizowanym przez Komitet Główny w Warszawie etapie III wytypowanych zostaje 4 uczniów do udziału w Olimpiadzie Międzynarodowej.

W okręgu wrocławskim spośród 40 zakwalifikowanych do etapu II w zawodach udział wzięło 39 uczniów tj. 5 z dwóch szkół województwa opolskiego i 34 uczniów z 10 szkół województwa dolnośląskiego.

W pierwszym dniu zawody rachunkowe odbyły się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego a laboratoryjne w sobotę 27 stycznia b.r. w laboratoriach Wydziału Chemicznego PWr.

 Po zakończeniu prac uczniowskich odbyło się uroczyste zakończenie II etapu LXIV Olimpiady Chemicznej w Sali Wałbrzyskiej Politechniki Wrocławskiej. Podczas uroczystości, którą prowadził Przewodniczący Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski obecni byli: dziekan Wydziału Chemii UWr prof. dr hab. Anna Trzeciak, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. studenckich prof. dr hab. Ryszard Cach, prodziekan Wydziału Chemicznego prof. dr hab. Piotr Rutkowski oraz zaproszeni goście, nauczyciele – opiekunowie olimpijczyków.

Głównymi sponsorami byli: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. PCC ROKITA SA łącznie z Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS ufundowali 5 e-czytników wraz z dostępem do literatury i 10 książek o tematyce chemicznej z dziedziny chemii koordynacyjnej oraz drobne upominki.

Nagrody ufundowali również sponsorzy indywidualni: a mianowicie prof. M. Golonka-Cieślak ufundowała laptop i książkę „Chemia Koordynacyjna w zastosowaniach ”dla ucznia z maksymalną ilością punktów zdobytych na zawodach wojewódzkich, prof. Jadwiga Sołoducho ufundowała nagrody książkowe dla ucznia, który uzyskał najlepsze wyniki na I etapie i wywodzi się z regionu dolnośląskiego, przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu ufundował wydawnictwa albumowe dla dwóch uczniów, którzy wygłosili referaty dla członków NOT w ramach Dni Nauki i Techniki.

Podczas spotkania były okazje do przedyskutowaniu możliwości rozwinięcia współpracy wrocławskich wyższych uczelni ze szkołami w celu kontynuacji i pogłębiania zainteresowania chemią. Na zakończenie spotkania przewodniczący Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski podziękował zaproszonym gościom i sponsorom za uczestnictwo w spotkaniu a uczniom życzył dalszych osiągnięć naukowych.

Olimpiada w obiektywie