opp m

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Numer KRS 0000130562

Ogólnopolski Konkurs Filmowy pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Mari Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”

60. Zjazd PTCh Wrocław, 18 września 2017r.

Organizatorzy:

 • Sekcja Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

Fundatorzy nagród: Tako Media Sp. z o.o. Sp. K.

logo tako media 150

Laureaci Konkursu:

I MIEJSCE

Tytuł Filmu: „Droga do sukcesu” (Standing in the hall of fame)

Autorzy: Uczniowie Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku

 • Karolina Cudzich
 • Marta Gęborys
 • Emilia Zwierzchowska

Opiekun koła filmowego: mgr inż. Anna Pajdak, nauczyciel chemii Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

II MIEJSCE

Tytuł filmu: „Rozmowa dnia z panią Marią”

 • Autor: Wojciech Raś, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

III MIEJSCE

Tytuł filmu: „Rad i polon w medycynie”

Autorzy: uczniowie Gimnazjum Nr 9 im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu

 • Rafał Forgacz
 • Kajetan Mieloch

Opiekun koła filmowego: mgr Stanisława Dudek, nauczyciel chemii Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu

SPOTKANIE Z CHEMIĄ WE WROCŁAWIU - 60. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Logo PTChem 150

SPOTKANIE Z CHEMIĄ WE WROCŁAWIU - 60. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Sekcja Dydaktyki Chemii

Wrocław, 17.09 – 21.09.2017

Czas i miejsce obrad Sekcji:    18.09 – 21.09.2017 (4 dni)      Politechnika Wrocławska, bud. A-3, sala 220

PTChem17 13 wynik

Ogólna liczba uczestników:    59 osób Ogólna liczba:

 • wykładów: 6
 • komunikatów: 5
 • posterów: 12

Program obrad:

I dzień – 18.09.2017

 • Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników
 • Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie”
 • Wykłady plenarne
 • Forum dyskusyjne „Spójność jakości kształcenia w nauczaniu chemii”.

Zjazd w obiektywie (autorzy zdjęć: Krzysztof Mazur i Piotr Wojciechowski)

II dzień – 19.09.2017

 • Warsztaty edukacyjne w plenerze – rejs statkiem po Odrze
 • Warsztaty badawcze z chemii i fizyki
 • Zwiedzanie Wrocławia z rzeki Odry (urządzenia hydrologiczne, zabytki Wrocławia)
 • Wykłady i komunikaty sekcyjne
 • Sesja posterowa

Zjazd w obiektywie (autorzy zdjęć: Krzysztof Mazur i Piotr Wojciechowski)

III dzień – 20.09.2017

Wycieczka dydaktyczna do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy

Zjazd w obiektywie (autorzy zdjęć: Krzysztof Mazur i Piotr Wojciechowski)

IV dzień – 21.09.2017

 • Wręczenie Medali im. Z. Matysikowej dla Nauczycieli Liceów Ogólnokształcących
 • Imprezy towarzyszące:
  • Kolacja koleżeńska dla uczestników Zjazdu 17.09.2017; Tawerna, Wybrzeże Wyspiańskiego
  • Wystawa osiągnięć projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” z okazji jubileuszu jego 30. Edycji
  • Koncert w Kościele Uniwersyteckim
  • Spotkanie koleżeńskie członków Sekcji Dydaktyki Chemii w „Starym Klasztorze” we Wrocławiu
  • Bankiet w strefie VIP na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
  • Koncert w Narodowym Forum Muzyki

Zjazd w obiektywie (autorzy zdjęć: Krzysztof Mazur i Piotr Wojciechowski)

60. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywający się w tym roku we Wrocławiu, stanowił doniosłe wydarzenie naukowe, które szerokim echem odbiło się w kraju i za granicą. Hasłem wiodącym tegorocznej konferencji była „Chemia w mieście spotkań”. Obecność na Zjeździe światowej sławy chemików zajmujących się zagadnieniami z różnych obszarów tej nauki i wygłoszone przez nich wykłady uświetniły i nadały wysoką rangę temu naukowemu przedsięwzięciu.

Obrady Sekcji Dydaktyki Chemii, w których udział wzięli tak doświadczeni dydaktycy jak: H. Gulińska, R.M. Janiuk, I. Maciejewska, W. Anusiak oraz przedstawiciele władz uczelnianych i samorządowych były okazją do dyskusji nt. kształcenia chemicznego na różnych poziomach edukacji.

Podczas obrad, na podstawie własnego doświadczenia, można było również podzielić się dobrą praktyką nauczania chemii, wymienić uwagi i spostrzeżenia w opanowaniu najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów uczenia się i studiowania.

Organizatorzy obrad Sekcji Dydaktyki Chemii, w celu motywowania uczniów i rozbudzania ich pasji do nauk przyrodniczych, zaprezentowali różne formy pracy z uczniem. Podczas warsztatów edukacyjnych w plenerze pokazano m.in. możliwość zastosowania wiedzy chemicznej w życiu codziennym, umiejętność projektowania eksperymentów w warunkach pozaszkolnych oraz integracji międzyprzedmiotowej.

Jednym z istotnych celów spotkania dydaktyków i nauczycieli chemii było zwrócenie uwagi na to, jak ważne może być zacieśnienie więzi społecznych na przykładzie współpracy szkół z władzami samorządowymi, lokalnym biznesem, uczelnią wyższą, organizacjami pożytku publicznego w nieformalnej edukacji chemicznej i proekologicznej.

Trafnym posunięciem było zaplanowanie terminu obrad Sekcji na początek Zjazdu, co sprawiło, że wymiana poglądów i doświadczeń w kuluarach oraz na spotkaniach towarzyskich odbywała się w spokojnej i miłej atmosferze.

Dużo uwagi poświecono kształceniu nauczycieli, których rolą jest przygotowanie uczniów do twórczego rozwiazywania problemów oraz motywowania ich do podjęcia studiów i pracy badawczej. Podkreślono niestety zbyt niskie przygotowanie młodych nauczycieli do pracy z młodzieżą.

Spotkanie z chemią we Wrocławiu miało charakter wielowymiarowy. Było okazją do utrwalania przyjaźni, zwiedzania i podziwiania zabytków oraz nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, a także możliwością uczestnictwa w licznych imprezach kulturalnych.

Mamy nadzieję, że Wrocław – miasto spotkań i tygiel kultury, okazało się przyjaznym i gościnnym gospodarzem oraz spełniło oczekiwania uczestników Zjazdu, którzy wywieźli z Wrocławia ciekawe doznania i pozytywne wrażenia nie tylko naukowe, ale także towarzyskie.

Krystyna Gans

Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii  Wrocławskiego Oddziału PTCh

 

Program wydarzeń w ramach obrad Sekcji Dydaktyki Chemii sponsorowany jest przez:

Logo PWr 150logo ekoslogo tarczynski 150logo herb milicza 150logo tako media 150